Strona Główna
      O firmie
      Oferta
      Jakość
      Żywotność
      Opis Techniczny
      Domy Typowe
      Kontakt
     Ostatnie projekty
 


Z uwagi na to, iż w Polsce tradycja budowy domów z drewna nie jest tak rozpowszechniona jak np. w USA czy Skandynawii, gdzie udział takich domów w budownictwie sięga 90%, utarło się przekonanie, że domy te nie są tak trwałe jak budowane metodą konwencjonalną. Otóż takie przekonanie nie jest słuszne. Świadczą o tym miliony domów w Ameryce i Skandynawii oraz Europie Zachodniej, które pomimo ekstremalnych warunków pogodowych przetrwały w doskonałym stanie po dzień dzisiejszy. W literaturze fachowej żywotność tych domów określa się na ok. 50 lat. Z doświadczenia można jednak powiedzieć, że dom który stoi 50 lat będzie nam służyć przez następne 100 lat.

Z logicznego punktu widzenia określenie trwałości domu powyżej 100 lat jest bezsensowne. Nasze potrzeby i oczekiwania oraz technika rozwijają się w tak szybkim tempie, że jakiekolwiek domy po 100 latach stają się bezużyteczne i uciążliwe dla środowiska oraz niewygodne w użytkowaniu.

W elementach naszych domów nie występują niekorzystne zjawiska porażenia grzybami, jak również nie mogą rozwijać się szkodniki. Zadbano o to w trakcie projektowania procesu produkcji ponieważ:

- Porażenie grzybami może występować przy wilgotności drzewa >30.

Nasze drewo jest poddawane procesowi suszenia, a jego wilgotność nie przekracza 14-18%.
Podczas zamieszkania spada jeszcze poniżej tych wartości.

- Zjawisko szkodników może wystąpić jeżeli mają one możliwość złożenia jaj w środku elementów budowlanych oraz wystarczającą ilość białka w drewnie do rozwoju larw.

Nasze elementy są szczelnie zamykane w hali a drewno, które używamy jest suszone. Podczas tego procesu następuje wytrącenie się białek, które są pożywką dla szkodliwych larw. W suchym
                                                                      produkcie nie mają one możliwości przetrwania.